โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับครูปานฟ้า 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 18 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนIEP" 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"วิทยาศาสตร์พลังสิบ" 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนSTEM" 17 ก.พ. 65

กิจกรรมเด่น
เด็กหญิงปพิชญา เริ่มปลูก นักเรียนชั้น ป.๕/๖ รางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการเขียนเรียงความ ระดับชั้น ป.๔-๖ โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๕ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์เต็ม 100 คะแนน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ได้คะแนน NT ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาตร์เต็ม 100 คะแนน
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาภาษาอังกฤษสูงสุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาคณิตศาสตร์สูงสุด
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้คะแนน O-NET ปีการศึกษา 2564 วิชาวิทยาศาสตร์สูงสุด
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
E-Services
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ