โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีการศึกษา 2564
>> คลิ๊กหัวข้อด้านล่างเพื่อรับชม<<

 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 153.53 KB