โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคคล

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรพยากรบุคคล
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2564

 
       
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 182.83 KB