โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

  เป็นอักษรย่อ คำว่า อนุบาล ”  เขียนตัวหนาสีน้ำเงิน รูปแบบสามเหลี่ยม กรวยหงาย วางซ้อนด้านหลังดอกบัว

ดอกบัว  เป็นดอกไม้พุทธบูชา สีชมพู มีอยู่ได้ในหลายสถานะ ได้แก่ อยู่ในโคลนตม กลางน้ำ เสมอน้ำ และเหนือน้ำ เปรียบเสมือนเด็กหลายกลุ่ม ที่พร้อมจะได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย  ด้านอารมณ์ - จิตใจ  ด้านสังคม และด้านสติปัญญา อย่างเต็มศักยภาพ