โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ค่ะ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 06 พ.ค. 64
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียนตามสพฐ.กำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 24 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 28 ม.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือ 09 ก.ย. 63
ปรับปรุงปฏิทินCCT 29 ส.ค. 63
แจ้งการเข้า-ออก ร.ร.อนุบาลนางรอง ใช้2ประตู 29 ส.ค. 63
จัดห้องเรียนปกติ 21 ส.ค. 63
กล่าวคำปฏิญญาร.ร.สุจริตในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง 12 ส.ค. 63
แจ้งตารางปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 11 ส.ค. 63
แจ้งกำหนดการกิจกรรมอำลานักเรียนของรองวรดา อ้อมวิหาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง 11 ส.ค. 63

ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเด่น
คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET)ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2562วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
นักเรียนเก่ง100คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ โอเน็ต
ร.ร.ต้นแบบลูกเสือของสพฐ.
โรงเรียนธนาคาร
ข่าวการศึกษา
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
E-Services
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ลิ้งค์น่าสนใจ