โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนางรองปีการศึกษา 2566 (อ่าน 200) 10 ก.พ. 66
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างรายเดือน ตำแหน่งครูผู้สอนดนตรี (คีย์บอร์ด) (อ่าน 182) 22 พ.ย. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอนสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (อ่าน 196) 18 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เรื่อง กำหนดการ ปิด-เปิด (อ่าน 192) 07 ต.ค. 65
ขอแสดงความยินดีกับครูปานฟ้า (อ่าน 380) 09 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 277) 18 ส.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 247) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 272) 15 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 633) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนIEP" (อ่าน 567) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"วิทยาศาสตร์พลังสิบ" (อ่าน 424) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนSTEM" (อ่าน 506) 17 ก.พ. 65