โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 123) 06 พ.ค. 64
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียนตามสพฐ.กำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 (อ่าน 119) 24 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 565) 28 ม.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 328) 09 ก.ย. 63
ปรับปรุงปฏิทินCCT (อ่าน 382) 29 ส.ค. 63
แจ้งการเข้า-ออก ร.ร.อนุบาลนางรอง ใช้2ประตู (อ่าน 348) 29 ส.ค. 63
จัดห้องเรียนปกติ (อ่าน 321) 21 ส.ค. 63
กล่าวคำปฏิญญาร.ร.สุจริตในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 429) 12 ส.ค. 63
แจ้งตารางปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 (อ่าน 399) 11 ส.ค. 63
แจ้งกำหนดการกิจกรรมอำลานักเรียนของรองวรดา อ้อมวิหาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง (อ่าน 357) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็ม (อ่าน 795) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 784) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 758) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 698) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 747) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 747) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 680) 27 มี.ค. 62
ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา (อ่าน 534) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 590) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 548) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 443) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 530) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.5 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 471) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 478) 20 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต (อ่าน 352) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล1 (อ่าน 430) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล2 (อ่าน 370) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล3 (อ่าน 319) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นประถมศึกษาปีที่1 (อ่าน 361) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นประถมศึกษาปีที่2 (อ่าน 339) 01 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 583) 20 ก.พ. 62
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 663) 13 พ.ค. 60
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูปฐมวัย (อ่าน 557) 13 พ.ค. 60
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 567) 13 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้างสอนเด็กปฐมวัย (อ่าน 527) 12 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้างสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 555) 12 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 665) 12 พ.ค. 60
แข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้้นที่ (อ่าน 502) 14 พ.ย. 59
ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง (อ่าน 511) 01 พ.ย. 59
ประชุมครูและบุคลากร (อ่าน 498) 07 ต.ค. 59