โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 262) 18 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนIEP" (อ่าน 214) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"วิทยาศาสตร์พลังสิบ" (อ่าน 124) 17 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียน"ห้องเรียนSTEM" (อ่าน 213) 17 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 227) 17 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 154) 08 ก.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 140) 31 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 150) 20 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 158) 10 ส.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 141) 30 ก.ค. 64
ประกาศ โรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) (อ่าน 141) 14 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)หยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษ (อ่าน 120) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง (สังขกฤษณ์อนุสรณ์) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 118) 28 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด covid-19 (อ่าน 132) 27 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนอนุบาลนางรอง เรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 65) 25 มิ.ย. 64
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 60) 10 มิ.ย. 64
แจ้งเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 203) 06 พ.ค. 64
แจ้งปฏิทินการรับนักเรียนตามสพฐ.กำหนดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 (อ่าน 204) 24 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 777) 28 ม.ค. 64
กิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 410) 09 ก.ย. 63
ปรับปรุงปฏิทินCCT (อ่าน 483) 29 ส.ค. 63
แจ้งการเข้า-ออก ร.ร.อนุบาลนางรอง ใช้2ประตู (อ่าน 440) 29 ส.ค. 63
จัดห้องเรียนปกติ (อ่าน 408) 21 ส.ค. 63
กล่าวคำปฏิญญาร.ร.สุจริตในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 592) 12 ส.ค. 63
แจ้งตารางปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 (อ่าน 507) 11 ส.ค. 63
แจ้งกำหนดการกิจกรรมอำลานักเรียนของรองวรดา อ้อมวิหาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง (อ่าน 471) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็ม (อ่าน 940) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 921) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 867) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 822) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 828) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 898) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 805) 27 มี.ค. 62
ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา (อ่าน 612) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 658) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 640) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 525) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 603) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.5 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 530) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 571) 20 มี.ค. 62