โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาไทย)
เจตจำนงของผู้บริหาร

นายธีระ   คนชุม

ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 368.66 KB
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ภาษาอังกฤษ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 354.22 KB