โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมลูกเสือ (อ่าน 65) 09 ก.ย. 63
ปรับปรุงปฏิทินCCT (อ่าน 99) 29 ส.ค. 63
แจ้งการเข้า-ออก ร.ร.อนุบาลนางรอง ใช้2ประตู (อ่าน 89) 29 ส.ค. 63
จัดห้องเรียนปกติ (อ่าน 77) 21 ส.ค. 63
กล่าวคำปฏิญญาร.ร.สุจริตในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง (อ่าน 120) 12 ส.ค. 63
แจ้งตารางปฏิบัติกิจวัตรประจำวันในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 (อ่าน 104) 11 ส.ค. 63
แจ้งกำหนดการกิจกรรมอำลานักเรียนของรองวรดา อ้อมวิหาร รองผอ.ร.ร.อนุบาลนางรอง (อ่าน 104) 11 ส.ค. 63
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็ม (อ่าน 408) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 453) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 457) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 433) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 450) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 474) 27 มี.ค. 62
รายชื่อนักเรียนห้องสะเต็ม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 459) 27 มี.ค. 62
ประกาศสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา (อ่าน 352) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.1 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 392) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 368) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.3 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 282) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.4 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 369) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.5 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 315) 20 มี.ค. 62
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าเรียนห้องสะเต็มศึกษา ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 315) 20 มี.ค. 62
ประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต (อ่าน 224) 19 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล1 (อ่าน 281) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล2 (อ่าน 219) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นอนุบาล3 (อ่าน 190) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นประถมศึกษาปีที่1 (อ่าน 215) 01 มี.ค. 62
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องIEPชั้นประถมศึกษาปีที่2 (อ่าน 219) 01 มี.ค. 62
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 386) 20 ก.พ. 62
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูพี่เลี้ยงอนุบาล (อ่าน 532) 13 พ.ค. 60
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูปฐมวัย (อ่าน 426) 13 พ.ค. 60
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูคอมพิวเตอร์ (อ่าน 429) 13 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้างสอนเด็กปฐมวัย (อ่าน 410) 12 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูอัตรจ้างสอนคอมพิวเตอร์ (อ่าน 412) 12 พ.ค. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับคัดเลือกเป็นครูพี่เลี้ยงเด็กอนุบาล (อ่าน 477) 12 พ.ค. 60
แข่งทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้้นที่ (อ่าน 388) 14 พ.ย. 59
ประชุมครูกลุ่มโรงเรียนเมืองนางรอง (อ่าน 391) 01 พ.ย. 59
ประชุมครูและบุคลากร (อ่าน 366) 07 ต.ค. 59
มหกรรมกีฬา "อนุบาลนางรองเกมส์" (อ่าน 370) 07 ต.ค. 59
การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา 2559 ระดับกลุ่มร.ร.เมืองนางรอง (อ่าน 372) 21 ก.ย. 59
โครงการเชิดชูครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ปี 2560 (อ่าน 316) 21 ก.ย. 59