โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB