โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
กิจกรรมเด่น
นักเรียนเก่ง100คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ โอเน็ต (อ่าน 337) 27 มี.ค. 62
ร.ร.ต้นแบบลูกเสือของสพฐ. (อ่าน 433) 01 ก.พ. 61
โรงเรียนธนาคาร (อ่าน 521) 05 ก.ย. 59