โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
กิจกรรมเด่น
คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET)ปีการศึกษา 2562 วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 532) 11 ส.ค. 63
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2562วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน (อ่าน 596) 11 ส.ค. 63
นักเรียนเก่ง100คะแนนเต็ม คณิตศาสตร์ โอเน็ต (อ่าน 938) 27 มี.ค. 62
ร.ร.ต้นแบบลูกเสือของสพฐ. (อ่าน 937) 01 ก.พ. 61
โรงเรียนธนาคาร (อ่าน 1067) 05 ก.ย. 59