โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2563
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 107.24 KB