โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ♦
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีการศึกษา 2564

>> คลิ๊กที่หัวข้อย่อยที่ต้องการรับชม ♥ <<
 
 
         ♥ หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
            - การแต่งตั้งบรรจุข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย  
     
         ♥ หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานครู

              การ
ประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนด้านสายงานสอน
           การคำสั่งพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนบุคลากร

         ♥ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
               
การแต่งตั้งและมอบหมายงานบุคลากรฝ่ายบุคคล
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.48 KB