โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคคล
♦ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ♦
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
ปีงบประมาณ 2565

>> คลิ๊กที่หัวข้อย่อยที่ต้องการรับชม ♥ <<
 
 
 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 143.48 KB