โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ได้คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET) วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ภัทรพล สุชนพงค์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,19:53   อ่าน 150 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โรงเรียนธนาคารอนุบาลนางรองชนะการประกวดโรงเรียนธนาคารในระดับอำเภอ
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2559,14:43   อ่าน 367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : โล่รางวัลดีเยี่ยมในการประกวดการทำความเคารพเป็นหมู่และเปิดประชุมกองลูกเสือสำรอง
ชื่อนักเรียน : ลูกเสือสำรอง ร.ร.อนุบาลนางรอง
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2559,08:01   อ่าน 414 ครั้ง