โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ผลงานนักเรียน
ได้คะแนนจากการทดสอบระดับชาติ(ONET) วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ด.ช.ภัทรพล สุชนพงค์
รายละเอียดผลงาน
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,19:53   อ่าน 30 ครั้ง