โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : COVID MODEL
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอนงนาฏ บรรหาร
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,14:24  อ่าน 2171 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ชื่ออาจารย์ : นางณัฏฐ์ชญา ยอดลองเมือง
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 2565,13:55  อ่าน 1760 ครั้ง
รายละเอียด..