โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นป.2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
วันที่  11  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนอนุบาลนางรองจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เพื่อชี้แจงนโยบายของโรงเรียน  แจ้งผลการเรียนของนักเรียน และจ่ายเงินค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน โครงการเรียนฟรี 15 ปี
โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 2559,09:34   อ่าน 411 ครั้ง