โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
กิจกรรมเด่น
ประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ปีการศึกษา 2562วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน
ขอแสดงความยินดีกับด.ญ.บุญญาดา   วงค์อำมาตย์ การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (NT: National Test) ได้คะแนนเต็มในวิชาคณิตศาสตร์
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 596 ครั้ง