โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดห้องเรียนปกติ
ตั้งแตวันที่  17  สิงหาคม  พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป  โรงเรียนอนุบาลนางรองได้จัดรูปแบบการเรียนในห้องเรียนเป็นแบบปกติ  โดยนักเรียนจะเข้าเรียนในห้องเดิมตามประกาศการจัดชั้นเรียนของปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2563,19:33   อ่าน 320 ครั้ง