โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
กล่าวคำปฏิญญาร.ร.สุจริตในช่วงเวลากิจกรรมหน้าเสาธง
ขอให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงได้ปฏิบัติกิจกรรมตามกิจวัตรประจำวันของรงร.ที่ได้แจ้ง  รวมถึงการทองคำปฏิญญาร.ร.สุจริตพร้อมแสดงท่าทาง
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 2563,00:00   อ่าน 428 ครั้ง