โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)
เลขที่ 90 ถนนสืบสหการ  ตำบลนางรอง  อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110
เบอร์โทรศัพท์ 044 631075
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับครูปานฟ้า
โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์)ขอแสดงความยินดีกับนางสาวปานฟ้า สิงห์ศร ได้รับรางวัล ผลงานดีเด่นด้าน Coding "Coding Achievement Awards" ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ระดับชาติ) ประเภท การจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมแบบไม่ใช้คอมพิวเตอร์ Unplugged Coding ระดับประถมศึกษา
โพสเมื่อ : 09 ก.ย. 2565,11:20   อ่าน 379 ครั้ง